Wie was Joke Smit

De Gids

Joke Smit (1933-1981) was één van de belangrijkste woordvoerders van de tweede golf van de vrouwenbeweging in Nederland. In het artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’, in 1967 gepubliceerd in het literaire tijdschrift De Gids, schreef zij over haar persoonlijke gevoelens van onvrede met de maatschappelijke positie van vrouwen: ‘Ik kan alleen maar hopen dat sommige vrouwen mijn onbehagen delen en dat een grotere groep het op den duur zal gaan delen’.

MVM

Het artikel riep zoveel instemmende reacties op, dat zij met Hedy d’Ancona en een aantal anderen in oktober 1968 de aktiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM) oprichtte. Deze organisatie zou een belangrijke rol spelen in de emancipatiebeweging van de jaren zeventig en tachtig: niet alleen was zij de bakermat van een groot aantal feministische initiatieven, maar ook wist zij de Nederlandse politiek te bewegen tot het voeren van een emancipatiebeleid. Joke Smit – die tot 1975 publiceerde onder de naam Joke Kool-Smit – zou tot haar vroege dood in 1981 in meer dan 50 artikelen, redevoeringen en beschouwingen de feministische opvattingen verder ontwikkelen en uitdragen.