Over deze website

Op deze website vindt u informatie over Joke Smit: wie zij was, een overzicht van haar werk en de reflecties daarop door anderen. Als u denkt dat bepaalde informatie ontbreekt, laat dan graag weten via het contactformulier.

Een deel van de informatie op deze website is ontleend aan de website jokesmit.nl, die in oktober 2007 online is gegaan. Omdat deze, in afwachting van een herstructurering van de diverse sites van de stichting Emancipatie online, voorlopig slechts incidenteel wordt bijgewerkt, is door de redactie van jokesmit.nl toestemming verleend aan de redactie van deze site om materiaal over te nemen. Zoals de toelichting van de keuze voor de kleuren van beide websites:

6 feministische buttons

‘Een beetje historisch bewustzijn is nooit weg. Dieppaars, helder groen en wit zijn de klassieke feministische kleuren, zoals die o.a. werden gevoerd door de suffragettes van de Engelse Women’s Social and Political Union*.  Ook in Nederland zijn deze kleuren niet zonder betekenis: paars is de kleur die sterk met de vrouwenbeweging is verbonden. En toevallig of niet: de mede door Joke Smit opgerichte aktiegroep Man- Vrouw- Maatschappij hanteerde helder groen en wit als de basiskleuren van de meeste publicaties.’

 *  Sheila Rowbotham, A Century of Women. The History of Women in Britain and the United States. Penguin Books, 1997, p. 10