30 jaar na Joke Smit

Macht, zorg en vrouwelijke genieën: 30 jaar na Joke Smit

Een zaterdagmiddag op 24 september 2011 – foto’s: Lucy Hooft

Aanleiding en achtergrond van de middag

19 september 1981 overleed Joke Smit, éen van de aanjagers van de 2e feministische golf in Nederland. Nu, in 2011, zijn we dertig jaar verder, maar zijn haar doelen bereikt? En waar ging het de feministen van de 2e golf precies om? Alleen de positie van vrouwen, of speelde er meer? Hoe relevant en herkenbaar zijn de idealen van het feminisme van de 2e golf nu nog? En hoe kunnen deze idealen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd?

Bij deze vragen werd stil gestaan tijdens een bijeenkomst op zaterdag 24 september in diverse workshops en plenaire discussies. De dag werd georganiseerd op initiatief van Elisabeth Kool, de dochter van Joke Smit, in samenwerking met verschillende organisaties, groepen en sprekers.

2011 informatie- markt van de betrokken organisaties

  • E-Quality
  • Mama Cash
  • Women Inc.
  • Wo=Men
  • Aletta
  • Vereniging voor Vrouwengeschiedenis
  • FemNet Groen Links
  • PvdA- vrouwen

Onder de bezielende leiding van de twee  enthousiaste dagvoorzitters Masooma Yousufzai en Sylvia Borren, hebben ongeveer 200 mensen deelgenomen aan de bijeenkomst. Joan Ferrier en Elisabeth Kool leidden de middag in.

Daarna volgde een groepsinterview met Nadia Bouras, Roos Wouters en Marja Vuijsje.

2011 Nadia Bouras 30 jaar na Joke Smit

2011 Hedy d'Ancona en publiek 30 jaar na Joke Smit

Na dit algemene deel, kon men zich aansluiten bij een van de workshops van de organisaties die gezamenlijk de middag hebben georganiseerd. De actiepunten die uit de workshops voortkwamen werden daarna aan het hele publiek gepresenteerd en besproken met alle aanwezigen tijdens de dag. Ook werd stilgestaan bij mogelijke  actiestrategieën. De middag werd uitgeleid door Hedy d’Ancona en Sandra Rottenberg.

2011 ROC Joke Smit 30 jaar na

 

Heel bijzonder was dat de bijeenkomst plaatsvond in de Joke Smit vestiging van het ROC in Amsterdam.

Die ter afsluiting een borrel aanbood met heerlijke hapjes.

 

 

2011 volgende generatie 30 jaar na Joke Smit

 

En deze kleine vrolijke meid was er ook bij. Misschien gaat zij als ze groot is verder werken aan een vrouw- en mensvriendelijke toekomstige maatschappij. Maar dat kan het beste als wij die nu groot zijn, verder gaan met de ideeën van onze (voor-) moeders.

 

 

 

 

Foto’s van de bijeenkomst: Lucy Hooft